DSH іспит з німецької мови

dsh prufung

DSH або іспит з німецької мови, який дає допуск до навчання у вищих навчальних закладах Німеччини (нім. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber) і є одним з найскладніших іспитів, який перевіряє ваше знання німецької мови та дозволяє вам навчатися у німецьких ВНЗ.

DSH іспит складається з наступних частин: письмового іспиту та усного іспиту. Якщо ви добре напишете письмовий іспит, то вам не потрібно буде складати усну частину. Письмова частина DSH складається з наступних частин:

1. Аудіювання. (dt. Hörverstehen) Час: 45-60 хвилин. Зміст: вам необхідно зробити різні завдання, які орієнтовані в основному на те, щоб перевірити ваше розуміння тексту та певних понять у цьому тексті.

2. Робота з текстом. (dt. Leseverstehen) Час: 60-90 хвилин. Зміст: ви отримуєте текст, який приблизно в 1,5 рази складніший, ніж текст для аудіювання. У цьому завданні перевіряється не лише ваше розуміння тексту та понять, а й ваш рівень знань з німецької граматики. Частина завдань присвячена саме трансформації речень з однієї граматичної структури в іншу. Більше того, ця частина іспиту передбачає написання невеликого викладення тексту, який ви прочитали. Цей текст повинен містити 250-300 слів. З приводу цієї частини необхідно помітити, що на відміну від американських або британських мовних іспитів, де необхідно вибрати правильну відповідь з кількох можливих варіантів (т.зв. Multiple-choice), іспит DSH орієнтований на те, що ви повинні самі знайти правильну відповідь, та ще й уміти її граматично правильно викласти.

3. Письмова частина. (dt. Schreiben). Час: 50-60 хвилин. Останнім часом у письмовому завдання все частіше зустрічається опис графіка, як вид завдання, що потребує певної підготовки та навичок. Таке завдання не можна зробити відразу. Окрім того, в цій частині зустрічаються завдання пов'язані з написанням або інтерпретацією тексту, а також викладом якоїсь певної теми.

4. Усний іспит. (dt. Sprechen). Час: 15-35 хвилин. Усний іспит триває приблизно 35 хвилин, з яких ви отримуєте 15 хвилин на підготовку та 20 хвилин на усну презентацію вашої теми. Теми можуть бути абсолютно різні, і ви можете тягнути їх у формі квитків або екзаменатор може вам запропонувати якусь тему. Після того, як ви підготуєтеся до бесіди, ви повинні будете протягом 15-20 хвилин говорити на вашу тему і при цьому ще відповідати на супутні питання, які вам буде ставити екзаменатор.

Приклад DSH_Prüfung

Інші приклади DSH іспиту від різних німецьких університетів - DSH_Beipiele