Featured

Система освіти в Австрії

hochschulssytem osterreichСистема вищої освіти в Австрії 

В Австрії ви можете навчатись у державних університетах, приватних університетах та прикладних університетах (dt. Hochschule). Орім того, в державних університетах більшість спеціальностей, які ви можете вивчати, є безкоштовними, але також зустрічаються і платні спеціальності.

Система вищої освіти в Австрії поділяється на: 

Бакалаврат (Bakkalaureats- /Bachelorstudium)

Навчання на бакалавра в Австрії передбачає навчання в університеті протягом 6 семестрів (під час навчання вам необхідно набрати 180 кредитів, виходячи з болонської системи). Навчальний план обраної вами спеціальності на бакалавраті складається з обов'язкових предметів, які утворюють основу вашої спеціальності (dt. Pflichfächer) та предметів на вибір (dt. Wahlfächer). Під час навчання ви повинні написати 2 великі бакалаврські роботи та наприкінці навчання скласти іспит на бакалавра.

Магістеріум (Master- /Magisterstudium)

Наступний науковий ступінь, який ви можете отримати, навчаючись в австрійському університеті, – це ступінь магістра. Навчання на магістеріумі має на меті поглибити ваші знання за спеціальністю, яку ви вивчали на бакалавраті. У деяких випадках ви можете обрати нову спеціальність для вивчення на магістеріумі, наприклад, ви отримали ступінь бакалавра за спеціальністю «економіка», а продовжили своє навчання на магістеріумі за спеціальністю «маркетинг». Навчання на магістеріумі, як правило, триває 4 семестри і передбачає отримання (120 кредитів у процесі навчання, виходячи з болонської системи). Наприкінці магістеріуму ви повинні написати письмову магістерську роботу.


Диплом (Diplomstudium)

Ця форма навчання в Австрії поділяється на 2 або 3 навчальні блоки і триває, залежно від спеціальності, від 4 до 8 років. Тривалість навчального блоку, предмети та їх зміст чітко визначаються навчальним планом. Предмети, які ви вивчаєте під час навчання на дипломі, в свою чергу поділяються на обов'язкові (dt. Pflichfächer) та предмети на вибір (dt. Wahlfächer). Наприкінці цієї форми навчання ви маєте скласти іспит на диплом. Щоб отримати допуск до цього іспиту, ви повинні написати дипломну роботу. Ця форма навчання відрізняється від попередніх двох форм і контролем за успішністю, але загалом, навчаючись на цій формі навчання ви закінчуєте і бакалаврат і магістеріум одночасно.


Докторантура (Doktoratsstudium)

Для тих, хто хоче піти в науку і зайнятися дослідженнями на території Австрії, необхідно отримати докторський ступінь. Навчання на докторантурі триває щонайменше 3 роки. Допуск до цієї форми навчання відбувається на підставі закінченого австрійського магістра, диплома чи порівнянного іноземного диплома. Предмети, які слід прослухати на докторантурі, чітко визначаються навчальним планом. Найважливішим для цієї форми навчання є дисертація та наукове дослідження, яке ви повинні провести, щоб написати цю дисертацію. Навчання закінчується захистом дисертаційної роботи та спеціальним усним іспитом (т.зв. Rigorosum). 


Вільні слухачі в університетах Австрії

Ця форма навчання передбачає відвідування лекцій та семінарів в австрійському університеті, але не передбачає отримання свідоцтва про закінчення університету. Лекції та семінари, які ви відвідуєте, як вільний слухач, можуть потім бути зараховані та визнані в рамках звичайної форми навчання на бакалавраті, магістеріумі або дипломі, якщо ви плануєте на неї вступити. Під час цієї форми навчання ви не можете скласти бакалаврські, магістерські та дипломні іспити.